Chùa Việt Nam‎ > ‎

Vĩnh Phúc

Theo Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Vĩnh Phúc, tổng số tự viện trong toàn tỉnh là 445 ngôi.


Thông tin dưới đây được trích từ trang www.quangduc.com, dưới tiêu đề Chùa ở Vĩnh Phú, có kiểm tra và cập nhật địa chỉ để thành 2 mục: Chùa ở Vĩnh PhúcChùa ở Phú Thọ
Chùa Cảm Vũ (Bàn Giản)
Thôn Ðông Lai, Xã Bàn Giản
H. Lập Thạch, T. Vĩnh Phúc

Chùa Vĩnh Khánh
Xã Tam Sơn
H. Lập Thạch, T. Vĩnh Phúc
Comments