Chùa Việt Nam‎ > ‎

Vĩnh Long

Theo Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Vĩnh Long, tổng số tự viện trong toàn tỉnh là 173 ngôi, trong đó:
  • Chùa Bắc tông: 136
  • Chùa Nam tông Kinh: 4
  • Chùa Nam tông Khmer: 4
  • Tịnh xá: 13
  • Tịnh thất: 20

Những thông tin dưới đây trích từ website www.quangduc.com
Chùa Bửu Quang
Xã Mỹ Thanh Trung
TT. Tam Bình, T. Vĩnh Long

Chùa Giác Thiên

70 Trần Phú
TX. Vĩnh Long, T. Vĩnh Long

Chùa Ngọc Viên

14/20/2 Xóm Chài, P. 2
TX. Vĩnh Long, T. Vĩnh Long

Chùa Pháp Hải

195 Trần Phú, P.4
TX. Vĩnh Long, T. Vĩnh Long

Chùa Phước Hậu

Ấp Ðông Phú, Xã Ngãi Tứ
H. Tam Bình, T. Vĩnh Long

Chùa Sanghamangala

(Khmer Vũng Liêm)
Xã Trung Thành
H. Vũng Liêm, T. Vĩnh Long

Chùa Siêu Lý

Tỳ Kheo Thích Giác Sơn
162/8 Ðường 14/9, P.5
TX. Vĩnh Long, T. Vĩnh Long
ÐT: (70) 823 885

Chùa Tiên Châu

Xã An Bình
TX. Vĩnh Long, T. Vĩnh Long

Chùa Viên Giác

Ni Sư Thánh Trí
50/4 Trần Phú, P. 4
TX. Vĩnh Long, T. Vĩnh Long
Comments