Chùa Việt Nam‎ > ‎

Thừa Thiên - Huế

Chùa An Bằng
T. An Bằng, Xã Vinh An
H. Phú Vang, T. Thừa Thiên Huế
ÐT: (54) 860 880

Chùa Ba La Mật

Ðường Thuận An, Phú Thượng
H. Phú Vang, T. Thừa Thiên Huế

Chùa Bảo Quốc

TT. Thích Ðức Hạnh
Ðường Bảo Quốc, Phường Ðức
TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

Chùa Bảo Vân

Ðường Duy Tân, TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

Chùa Diệu Ðế

100 Bạch Ðằng, P. Phú Cát
TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

Chùa Diệu Ðức

Ni Sư Thích Nữ Diệu Trì
92/6/4 Ðiện Biên Phủ, P. Trường An
TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế
ÐT: (54) 826 412

Chùa Diệu Nghiêm

Ngõ Cát, TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

Chùa Diệu Viên

Ni Sư Thích Nữ Diệu Ðàm
Xã Thủy Dương, H. Hương Thủy
TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế
ÐT: (54) 864 302

Chùa Ðốc Sơ

Sư Cô Thích Nữ Minh Nguyện
Xã Hương Sở, TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế
ÐT: (54) 529 342

Chùa Ðồng Thiên

Ngõ Cát, TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

Chùa Giác Lương

Làng Hiền Lương
H. Phong Ðiền, T. Thừa Thiên Huế

Chùa Hà Trung

Làng Hà Trung, Xã Vinh Hà
H. Phú Vang, T. Thừa Thiên Huế

Chùa Hải Ðức

TT. Thích Trí Hải
Ðường Phan Bội Châu, P. Trường An
TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế
ÐT: (54) 821 413

Chùa Hiếu Quang

TT. Thích Quang Nhuận
Ðường Ðiện Biên Phủ, TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế
ÐT: (54) 820 489

Chùa Hóa Quang

Ngõ Cát, TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

Chùa Hoàng Liên

Ni Sư Thích Nữ Minh Tuệ
Ấp Phú Thượng, X. Phú Vang
TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế
ÐT: (54) 836 274

Chùa Hồng Ân

Ni Sư Thích Nữ Bảo Nghiêm
Thôn Thượng Một, Xã Thủy Xuân
TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế
ÐT: (54) 532 836

Chùa Hồng Ðức

Ven. Thích Giác Quả
Xã Thủy Xuân, TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế
Email: Thichgiacqua@yahoo.com


Chùa Huyền Không

Tỳ Kheo Thích Pháp Tông
Thôn Nhâm Biểu, Hương Hộ, Hương Trà
TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế
ÐT: (54) 829 266

Chùa Kiều Ðàm

Ni Sư Thích Nữ Bảo Châu
Thích Nữ Huệ An
Thích Nữ Huệ Nhẫn
92/4 Ðiện Biên Phủ
TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế
ÐT: (54) 524 897
Email: anlanhqh@dng.vnn.vn


Chùa Kim Tiền

TT. Thích Giác Ðạo
92/10 Ðiện Biên Phủ, P. Trường An
TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế
ÐT: (54) 526 061

Chùa Linh Quang

TT. Thích Tánh Tịnh
P. Trường An, TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế
ÐT: (54) 536 200

Chùa Linh Sơn Ðông Thuyền

Xã Thủy Xuân, TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

Chùa Lòng Mẹ

Kim Long, TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

Chùa Pháp Hoa

Ni Sư Thích Nữ Minh Ðài
Ấp Phú Thượng, X. Phú Vang
TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế
ÐT: (54) 869 638

Chùa Phổ Quang

Ðường Phan Bội Châu
TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

Chùa Phước Hậu

Ðường 68, TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

Chùa Phước Thành

TT. Thích Trí Thăng
76 Phan Chu Trinh
TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế
ÐT: (54) 821 122

Chùa Quốc Ân

Phường Trường An,
TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

Chùa Quy Lai

Xã Phú Thành, H. Phú Vang
T. Thừa Thiên Huế

Chùa Tăng Quang

Tỳ Kheo Thích Ðịnh Lực
1/1 Nguyễn Chí Thanh, P. Phú Hiệp
TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế
ÐT: (54) 531 091

Chùa Tây Thiên Di Ðà

Thôn Dương Xuân Thượng I, Xã Thủy Xuân
TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

Chùa Từ Ân

P. Kim Long
TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

Chùa Từ Ðàm

Tỳ Kheo Thích Hải Ấn
P. Trường An, TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế
ÐT: (54) 822 180

Chùa Từ Hiếu

TT. Thích Chí Mẫn
Thôn Thượng II, X. Thủy Xuân
TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế
ÐT: (54) 826 989

Chùa Từ Hoa

TT. Thích Thanh Liêm
Xã Thủy An, Ngự Bình
TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

Chùa Từ Lâm

TT. Thích Huệ Phước
Xã Thủy Xuân
TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế
ÐT: (54) 525 398

Chùa Từ Quang

Ðường Ðiện Biên Phủ
TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

Chùa Từ Vân

Ðường Phan Bội Châu
TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

Chùa Tường Vân

TT. Thích Chơn Tế
Thôn Dương Xuân Hạ II, Xã Thủy Xuân
TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế
ÐT: (54) 524 364

Chùa Thánh Duyên

Xã Vinh Hiền
H. Phú Lộc, T. Thừa Thiên Huế

Chùa Thiên Hưng

Thôn Dương Xuân Hạ II, Xã Thủy Xuân
TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

Chùa Thiền Lâm

Thôn Dương Xuân Thượng II, Xã Thủy Xuân
TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế
ÐT: (54) 836 081

Chùa Thiên Minh

TT. Thích Khế Chơn
Ðường Ðiện Biên Phủ
TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế
ÐT: (54) 211 386

Chùa Thiên Mụ

Ðồi Hà Khê, Xã Hương Long
TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

Chùa Thuyền Tôn

TT. Thích Trường Minh
Thôn Ngũ Tây, Xã Thủy Am
TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế
ÐT: (54) 836 200

Chùa Tra Am

Thôn Tứ Tây, Xã Thùy An
TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

Chùa Triệu Sơn

Ðường 68, TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

Chùa Trúc Lâm

TT. Thích Lưu Hoa
Thôn Thượng I, Xã Thủy Xuân
ÐT: (54) 836 442

Chùa Vạn Phước

60/14 Ðiện Biên Phủ, P. Trường An
TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

Chùa Viên Thông

Ven. Thích Quang Tự
Thôn Tứ Tây, Xã An Thủy An
TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế
ÐT: (54) 832 671

Chùa Vương Nhơn

Ðường 68
TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế


Chùa Hải Nhuận

Làng Hải Nhuận, Xã Phong Hải
Quận Hương Điền, Tỉnh Thừa Thiên

Chùa Thế Chí Đông
Làng Thế Chí Đông, Xã Điền Hải
Quận Hương Điền, Tỉnh Thừa Thiên

Chùa Thế Chí Tây
Làng Thế Chí Tây, Xã Điền Hòa
Quận Hương Điền, Tỉnh Thừa Thiên

Chùa Lảnh Thủy
Xã Quảng Ngạn
Quận Quảng Điền, Tỉnh Thừa Thiên

Chùa Kế Môn
Xã Điền Môn
Quận Hương Điền, Tỉnh Thừa Thiên

Chùa Mỹ Hòa
Làng Hải Nhuận, Xã Điền Lộc
Quận Hương Điền, Tỉnh Thừa Thiên
Comments