Chùa Việt Nam‎ > ‎

Thanh Hóa

Theo Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa, tổng số tự viện trong toàn tỉnh là 100 ngôi.


Những thông tin dưới đây trích từ website www.quangduc.com
Chùa Ðót Tiên
Thôn Thanh Nam, Xã HảI Thanh
H. Tĩnh Gia, T. Thanh Hóa

Chùa Mật Ða

P. Nam Ngạn
TX. Thanh Hóa, T. Thanh Hóa

Chùa Sùng Nghiêm Diên Thánh

Thôn Duy Tỉnh, Xã Văn Lộc
H. Hậu Lộc, T. Thanh Hóa

Chùa Thanh Hà

Thị Xã Thanh Hóa, T. Thanh Hóa

Chùa Thiên Phúc

Xã Định Hoà, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá
Comments