Chùa Việt Nam‎ > ‎

Sơn La

Tỉnh Sơn La tổ chức Đại hội Phật giáo nhiệm kỳ lần thứ I (2014 – 2019)

Báo cáo tại Đại hội nêu rõ: 'Đạo Phật xuất hiện ở Sơn La từ những năm 1960, 1970, 1980... do các hộ đồng bào dân tộc Kinh lên sinh sống, cư trú trên địa bàn tỉnh. Thời gian đầu các Phật tử chủ yếu là tu tại gia, những năm gần đây số phật tử quy y có xu hướng tăng, hoạt động có quy mô, có nhu cầu gắn kết lại thành một tổ chức, cần được hướng dẫn để sinh hoạt theo đúng tôn chỉ, mục đích của Phật pháp.

Một số nơi đã hình thành các nhóm Phật tử (Đạo tràng), mỗi nhóm đều có người đại diện thường xuyên tập hợp các Phật tử tham gia sinh hoạt tôn giáo tập trung và liên hệ với các nhà sư trụ trì các chùa ở miền xuôi để được giúp đỡ tổ chức Lễ Cầu siêu, Vu Lan, Phật Đản… tại gia đình và tổ chức các hoạt động từ thiện nhân đạo.

Theo ước tính hiện nay toàn tỉnh có khoảng 4.500 người theo đạo Phật, trong đó có 1.294 người có “giới điệp” công nhận “quy y”.

Nhiệm kỳ 2014 - 2019 Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sơn La tập trung vào công tác kiện toàn tổ chức nhân sự, xây dựng và củng cố các cơ sở vật chất tại các ban trị sự, xây dựng chương trình hoằng pháp cho Tăng Ni, tích cực tuyên truyền giáo lý đến các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, khảo sát các cơ sở tự viện liên quan đến các di tích lịch sử văn hóa, các cơ sở Phật giáo là phế tích để trình các cơ quan chức năng trùng tu và tôn tạo. Trước mắt tập trung trùng tu, tôn tạo chùa Vát Hồng (chùa Chiền Viện), tạo điểm nhấn du lịch tâm linh. Tiếp tục chăm lo công tác từ thiện xã hội, đền ơn đáp nghĩa...


Comments