Chùa Việt Nam‎ > ‎

Quảng Trị

Theo Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Quảng Trị, tổng số tự viện trong toàn tỉnh là 89 ngôi

Thông tin mới cập nhật


Những thông tin dưới đây trích từ website www.quangduc.com
Chùa Châu Quang
31 Trần Hưng Ðạo
TX. Ðông Hà, T. Quảng Trị

Chùa Diên Thọ

Làng Diên Sanh, Xã HảI Thọ
H. Hải Lăng, T. Quảng Trị

Chùa Hải Thiên

H. Hải Lăng, T. Quảng Trị

Chùa Hữu Liêm

Triệu Hóa, Triệu Long
T. Quảng Trị

Chùa Kim Sơn

Lương Kim, Triệu Phong
T. Quảng Trị

Chùa Phước Ðiền

H. Hải Lăng, T. Quảng Trị

Chùa Tịnh Quang

Xã Ái Tử, H. Triệu Phong
T. Quảng Trị

Chùa Trung Ðồn

H. Hải Lăng, T. Quảng Trị
Comments