Chùa Việt Nam‎ > ‎

Quảng Ngãi

Theo Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Quảng Ngãi, tổng số tự viện trong toàn tỉnh là 223 ngôi, trong đó:
  • Chùa Bắc tông: 168
  • Tịnh xá: 3
  • Tịnh thất: 47
  • Niệm Phật đường: 5

Những thông tin dưới đây trích từ website www.quangduc.com
Chùa Hội Phước
10/100 Quang Trung
TX. Quảng Ngãi, T. Quảng Ngãi

Chùa Thiên Ấn

Xã Tịnh Ấn
H. Sơn Tịnh, T. Quảng Ngãi
Comments