Chùa Việt Nam‎ > ‎

Quảng Nam

Theo Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Quảng Nam, tổng số tự viện trong toàn tỉnh là 268 ngôi, trong đó:
  • Chùa Bắc tông: 246
  • Chùa Nam tông Kinh: 3
  • Tịnh xá: 5


Thông tin dưới đây được trích từ trang www.quangduc.com, dưới tiêu đề Chùa ở Quảng Nam - Đà Nẵng, có kiểm tra và cập nhật địa chỉ để thành 2 mục: Chùa ở Quảng NamChùa ở Đà Nẵng
Chùa Chúc Thánh
TT Thích Đồng Mẫn
Phường Cẩm Phô
TX. Hội An, Tỉnh Quảng Nam
Website:http://www.lamtechucthanh.com.vn/


Chùa Long Tuyền
Hòa Thượng. Thích Chơn Phát
Phường Cẩm Phô, Thị Xã Hội An
Tỉnh Quảng Nam

Chùa Pháp Bảo ( photo)
Trụ trì : TT. Thích Hạnh Niệm
07 Nhị Trưng , Phường Minh An
Thị Xã Hội An , Tỉnh Quảng Nam
Tel : 0510 3862402
Email : phapbaotu@yahoo.com


Chùa Phước Lâm
Phường Cẩm Hà
TX. Hội An, T. Quảng Nam

Chùa Phước Lâm

Thôn 3, Xã Tiên Hiệp
H. Tiên Phước, T. Quảng Nam
ÐT: (51) 884 069

Chùa Sư Nữ Bảo Thắng
Sư Bà. Thích Nữ Diệu Hạnh
Ðường Nguyễn Duy Hiệu
Thị xã Hội An, T. Quảng Nam

Chùa Thành Nội
TT. Thích Minh Tuân
Thành Nội, T. Quảng Nam
ÐT: (51) 895 010/ 896 199

Tổ Ðình Vạn Ðức
TT. Thích Hạnh Thiền
Phường Thanh Hà , Thị Xã Hội An
Tỉnh Quảng Nam

Chùa Viên Giác

ĐĐ Thích Như Tịnh
34 Hùng Vương
Thị Xã Hội An
Tỉnh Quảng Nam
Tel: 0510. 386 1293
Email: thichnhutinh@yahoo.com

Website:http://www.lamtechucthanh.com.vn/

Comments