Chùa Việt Nam‎ > ‎

Phú Yên

Theo Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Phú Yên, tổng số tự viện trong toàn tỉnh là 250 ngôi


Những thông tin dưới đây trích từ website www.quangduc.com
Chùa Bảo Tịnh
174 Phan Ðình Phùng
TX. Tuy Hòa, T. Phú Yên

Chùa Bát Nhã

Trụ trì TT Thích Quảng Phát
Thôn Mỹ Phú, Xã An Hiệp
H. Tuy An, T. Phú Yên

Chùa Hồ Sơn

Thôn Ninh Ðịnh, Xã Bình Kiến
TX. Tuy Hòa, T. Phú Yên

Chùa Kim Cang

129/4 Phan Ðình Phùng, P.1
TX. Tuy Hòa, T. Phú Yên

Chùa Nghĩa Phú

Thôn Đông Phước
Xã Hòa An
Huyện Phú Hòa
Tỉnh Phú Yên
Tel: 057.3890223

Chùa Phước Sơn

Thôn Tân Phước, Xã Xuân Sơn Bắc
Ðồng Xuân, T. Phú Yên

Chùa Quảng Ðạt

TT. Sông Cầu
H. Sông Cầu, T. Phú Yên

Chùa Từ Quang

Thôn Cần Lương, Xã An Dân
H. Tuy An, T. Phú Yên

Chùa T
hanh Sơn
Thôn Chí Đức
Thị Trấn Chí Thanh
H. Tuy An, T. Phú Yên

Chùa Triều Tôn

Thôn Triều Sơn, Xã Xuân Thọ 2
H. Sông Cầu, T. Phú Yên
Comments