Chùa Việt Nam‎ > ‎

Ninh Bình

Theo Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Ninh Bình, tổng số tự viện trong toàn tỉnh là 320 ngôi.


Những thông tin dưới đây trích từ website www.quangduc.com
Chùa Bích Ðộng
Xã Ninh Hải, H. Gia Viễn, T. Ninh Bình

Chùa Nhất Trụ

Thôn Yên Thành, Xã Trường Yên
H. Hoa Lư, T. Ninh Bình

Chùa Sơn Thủy

Núi Dục Thúy
TX. Ninh Bình, T. Ninh Bình
Comments