Chùa Việt Nam‎ > ‎

Nam Định

Theo Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Nam Định, tổng số tự viện trong toàn tỉnh là 818 ngôi


Thông tin dưới đây được trích từ trang www.quangduc.com, dưới tiêu đề Chùa ở Nam Hà, có kiểm tra và cập nhật địa chỉ để thành 2 mục: Chùa ở Nam ĐịnhChùa ở Hà Nam
Chùa Ðại Bi
Thị trấn Nam Giang,
H. Nam Trực, T. Nam Định

Chùa Phổ Minh
Thôn Tức Mặc, Xã Lộc Vượng
TP. Nam Ðịnh

Chùa Phúc Lâm

Xã Hải Anh
H. Hải Hậu, T. Nam Định

Chùa Quán Ðại Thánh

Thôn Ðệ Tứ, Xã Lộc Hạ
TP. Nam Ðịnh

Chùa Thần Quang (Cổ Lễ)

Thị Trấn Cổ Lễ
H. Trưc Ninh, T. Nam Định

Chùa Thần Quang (Keo)

Thôn Hành Thiện, Xã Xuân Hồng
H. Xuân Trường, T. Nam Định

Chùa Vọng Cung

28 Trần Phú
TP. Nam Ðịnh,
Comments