Chùa Việt Nam‎ > ‎

Lào Cai

Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Lào Cai lần thứ nhất (2012 - 2017) được tổ chức ngày 05 - 06/12/2012. Thông tin tại đại hội này cho biết:

Hiện nay toàn tỉnh có 4 vị s­ư, có 04 ngôi chùa là d­ưới sự quản lý của Giáo hội. Trong đó có chùa Tân Bảo và Cam Lộ có sư trụ trì và hướng dẫn Phật tử tu tập còn lại các chùa khác thì do ngành Văn hóa thể thao và du lịch hoặc chính quyền địa phư­ơng quản lý,hay các gia đình, dòng họ quản lý. Ngoài ra còn đang nhờ vào sự quản lý của Ban hộ tự lâm thời, cơ sở vật chất còn nghèo nàn, đường đi lối lại còn khó khăn và hầu hết các huyện trong tỉnh chưa có cơ sở thờ tự Phật giáo để đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng truyền thống của nhân dân trong tỉnh.

 Comments