Chùa Việt Nam‎ > ‎

Lạng Sơn

Theo Ban đại diện Phật giáo tỉnh Lạng Sơn, tổng số tự viện trong toàn tỉnh là 7 ngôi


Thông tin dưới đây được trích từ trang www.quangduc.com
Chùa Diên Khánh
Ð. Hùng Vương, P. Cửa Ðông, P. Chi Lăng
TX. Lạng Sơn, T. Lạng Sơn

Chùa Tam Thanh

Phường Tam Thanh
TX. Lạng Sơn, T. Lạng Sơn

Chùa Tiên

Phố Hoàng Hoa Thám, P. Chi Lăng
TX. Lạng Sơn, T. Lạng Sơn
Comments