Chùa Việt Nam‎ > ‎

Kontum

Theo Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Kontum, tổng số tự viện trong toàn tỉnh là 18 ngôi

Thông tin mới cập nhật
Comments