Chùa Việt Nam‎ > ‎

Khánh Hòa

THÀNH PHỐ NHA TRANG

Niệm Phật đường A Dục Vương

Đường Mạc Đỉnh Chi
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa

Chùa An Dưỡng

TT. Thích Tâm Trí
Thôn Thái Thông, Vĩnh Thái
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ÐT: (58) 890 228

Chùa An Tường

Sư Cô Thích Nữ Minh Liễu
Tổ 32, Khóm. Trường Phúc, P.Vĩnh Phước
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ÐT: (58) 832719

Chùa Bà Thiên Hậu Hải Nam

Vĩnh Điềm, Ngọc Hiệp
ĐT: 824462

Chùa Bửu Phước

T 12, Phương Mai, V. Phước,TP Nha Trang
ĐT: 832591

Chùa Bửu Phước

Ngôi chùa trẻ
Tên đồi Núi Sạn, thành phố Nha Trang.

Chùa Cấp Cô Độc

32 Hoàng Văn Thụ, TP Nha Trang
ĐT: 814263

Chùa Chánh Quang

40 Hùng Vương-nối dài, TP Nha Trang
ĐT: 811855

Chùa Chí Lý Tự

T4 Nguyễn Khuyến-Tây Nam, TP Nha Trang
ĐT: 833177

Chùa Diệu Pháp

32/4C, Quang Trung, TP Nha Trang
ĐT: 823414

Chùa Diệu Quang

38B Lê Hồng Phong, P. Phước Hải
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa

Chùa Đào Viên

Lư Cấm, Ngọc Hiệp.
TP. Nha Trang

Chùa Đông Phước

20/7, Đông Phước, TP Nha Trang
ĐT: 882321
Khai sơn: HT Thích Huệ Quang

Chùa Hải Quang

Đèo Rù Rì, TP Nha Trang
ĐT: 832288

Chùa Hải Ấn

T8 Tháp Bà,Vĩnh Phước, TP Nha Trang
ĐT: 832443

Chùa Hải Ấn

T40 Sơn Thủy ,Vĩnh Phước, TP Nha Trang
ĐT: 833101

Chùa Hải Ðức

Tỳ Kheo Thích Chánh Lạc
51 Hải Ðức, P. Phương Sơn
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa

Chùa Hoa Quang

T2 Vĩnh Điềm Thượng, Vĩnh Hiệp, TP Nha Trang
ĐT: 890680

Chùa Hội Phước
(Chùa Cát)
153/2 Hoàng Văn Thụ, P. Phương Sài
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 827402-814383

Chùa Hưng Sơn

T27 Trường Phúc, Vĩnh Phước, TP Nha Trang
ĐT: 835092

Chùa Kim Long

T2 Vĩnh Điềm,Ngọc Hiệp
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 813589

Chùa Kim Quang

17 Đường Mê Linh
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 511098

Chùa Kim Quang

Xã Vĩnh Thái
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa

Chùa Kim Sơn

27T1A Võ Tánh, Vĩnh Lương
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 839088

Chùa Sắc Tứ Kim Sơn

Trụ trì: TT Thích Nguyên Minh
Ngọc Hội, Xã Vĩnh Ngọc
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 058. 891120
Email: nguyenminhthich@hotmail.com


Chùa Kỳ Viên Trung Nghĩa

132 Ðường Sinh Trung.
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
Điện thoại : (058) 827197 - 817070
Email: kyvientrungnghia@yahoo.com

Website: www.chuakyvien.com


Chùa Kỳ Viên

104/5 Trần Phú, Vĩnh Nguyên
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
Điện thoại: 590881

Chùa Lâm Tỳ Ni

Hòn Rớ, Phước Đồng
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa

Chùa Liên Hoa

Xuân Lạc

Chùa Liên Hoa

08 Hiền Lương
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
Điện thoại: 572412

Tịnh xá Linh Giang

Vĩnh Hiệp
Nha Trang

Chùa Linh Nghĩa

Diên Khánh
Khánh Hòa

Chùa Linh Phong

02 Hải Đức
Phương Sơn, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 829359

Chùa Linh Sơn

75 Trần Phú, VĩnhNguyên
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 590881

Tổ Đình Linh Sơn Pháp Bảo

HT. Thích Như Ý
Thôn Phú Nông, xã Vĩnh Ngọc
TP Nha Trang, Khánh Hòa
ÐT: 892095-892291-892254

Chùa Linh Thứu

17 Ðường Ngô Gia Tự
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 512159

Chùa Long Quang

T8 Vĩnh Châu, Vĩnh Hiệp
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 890004-890569

Chùa Long Quang

Sơn Phước, Vĩnh Thọ
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 836506

Chùa Long Sơn
| bài viết của Thầy Tâm Tôn
20 Ðường 23 Tháng 10
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 827239-812408-814629-816919-814866

Chùa Long Thọ

Phú Trung, Vĩnh Thạnh
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 890546

Chùa Lộc Thọ

Ngọc Hội, Vĩnh Ngọc
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 891147

Chùa Nam Hải Quan Âm

T3 Cát Lợi. Vĩnh Lương
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
TT Thích Giác Ngộ
ĐT: 839795

Chùa Nghĩa
Hương
43 Tran Binh Trong
TP. Nha Trang
ĐT.058.3704017.

Chùa Nghĩa Hòa

Vĩnh Điềm Thượng, Vĩnh Hiệp
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 890218

Chùa Nghĩa Minh

Hoàng Diệu
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 881424

Chùa Nghĩa Phương

02 Lý Thánh Tôn
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 821279

Chùa Nghĩa Quang

16 Bến Cá
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 828887

Chùa Nghĩa Phước

Thôn Lương Sơn
xã Vĩnh Luong
TP. Nha Trang
T. Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3839757

Chùa Nghĩa Lương

Ngôi chùa ở trên đồi núi Vĩnh Lương, Nha Trang

Tịnh Xá Ngọc Tòng

Xã Vinh Lương
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa

Tịnh Xá Ngọc Trang

Phường Ngọc Hiệp
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa

Tịnh Xá Ngọc Pháp

Đường Hiền Lương
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa

Chùa Ngọc Sơn

Cát Lợi, Vĩnh Lương
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 839302

Chùa Oai Linh

Khóm Sơn Phước, Vĩnh Thọ
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 058.3837954

Chùa Nghĩa Quang

Số 16 đường Bến Cá
Phường Phương Sài
Thành phố Nha Trang

Chùa N
am Hải Quan Âm
T3 Cát Lợi. Vĩnh Lương
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 058.3839795

Chùa Pháp Tánh
Sơn Thủy, Vĩnh Phước
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 832462

Chùa Phổ Minh

23T9 Võ Tánh, Vĩnh Lương
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 839337

Chùa Phổ Tế

17 T 14 Lư Cấm, Ngọc Hiệp
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 812650

Chùa Phước An

Tuy Phước, Diên Phước
Diên Khánh, T. Khánh Hòa

Chùa Phước Điền

34 Hải Đức
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 813959

Chùa Phước Huệ

Khóm Tây Bắc
Phường Vĩnh Hải
TP. Nha Trang,
Tỉnh Khánh Hoà.

Chùa Phước Huệ

Đồng Đế, Đông Bắc
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 832010

Chùa Phước Long

Diên Khánh
Khánh Hòa

Chùa Phước Thiện

T9, Vĩnh Châu, Vĩnh Hiệp
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 890002

Chùa Phước Triều

T2, Vĩnh Điềm, Ngọc Hiệp
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 811597

Chùa Phước Trung

Phước Trung 2, Phước Đồng
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 710314

Chùa Thiên Lộc

Thôn Phú Ân Nam, xã Diên An,
huyện Diên Khánh, Khánh Hoà.

Chùa Quang Thánh

Vĩnh Điềm, Ngọc Hiệp
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 815523

Chùa Sắc Tứ Liên Hoa

Xuân Lạc Vĩnh Ngọc
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 891193

Chùa Thiên Hòa

56A Yersin
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 826976

Chùa Tân Chánh

Phú Cấp
Diên Khánh, Khánh Hòa

Chùa Tân
Long
Diên Khánh
Khánh Hòa

Chùa Thiên Phú

Khai sơn: TT Thích Chơn Kiến
Kế thừa: TK Thích Tâm Tịnh
T9, Thôn Phú Vinh, Xã Vĩnh Thanh
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ÐT: (58) 890257

Chùa Thiền Lâm

248 T15 Đoàn Kết
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 823663

Chùa Thiền Lâm

248 Đoàn Kết
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 828838

Chùa Thiên Xá

Đồng Đế
Nha Trang

Chùa Tịnh Đức

294/1 Thống Nhất
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 812384

Chùa Tịnh Quang

264 đường 2/4-Hà Ra
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 828787

Chùa Từ Thiện

Võ Cang, Vĩnh Trung
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 891359

Chùa Từ Tôn

Hòn Đỏ
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa

Chùa Từ Vân

Số 9 Đường Trần Nhật Duật
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 512738

Tịnh Thất Viên Thông

Số 9 Tổ 1, Khu Tháp Bà, P.Vĩnh Phước
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ÐT: (58) 833 081

Trúc Lâm Tịnh Viện

Đảo Hòn Tre
Phường Vĩnh Nguyên
TP Nha Trang

Chùa Vạn Đức

26 Hà Thanh
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 829726

Chùa Vạn Đức

Võ Dõng, Vĩnh Trung
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 891691

Chùa Vạn Thạnh

75 Nguyễn Thái Học
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 825333

Chùa Vĩnh Thọ

T8 Võ Cạnh, Vĩnh Trung
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 892330

DIÊN KHÁNH


Chùa Bửu Long

Đ4, thôn Sơn Thạnh
H. Diên Khánh, T. Khánh Hòa
ĐT: 784025

Chùa Bửu Quang

Suối Tân, Diên Khánh, T. Khánh Hòa

Chùa Diên Thọ

TK Thích Chơn Thành
Thị trấn Diên Khánh,
H. Diên Khánh, T. Khánh Hòa
ĐT: (058) 851 560

Chùa Hàng Thuận

T 10 thôn Cư Thạnh
H. Diên Khánh, T. Khánh Hòa
ĐT: 745403

Chùa Hoa Tiên

T 4, khóm Phan Bội Châu
H. Diên Khánh, T. Khánh Hòa
ĐT: 850637

Chùa Huệ Quang

Tổ 12, Phú Lộc, thị trấn Diên Khánh
Huyện Diên Khánh, Khánh Hoà.
Điện thoại: 058.3776090

Chùa Kim Liên Bửu Tự

Đ3, T Đông Dinh,
H. Diên Khánh, T. Khánh Hòa
ĐT: 851135

Chùa Linh Nghĩa

Thôn Phú Khánh Trung
H. Diên Khánh, T. Khánh Hòa
ĐT: 851574

Chùa Linh Sơn Pháp Ấn

Đ5, thôn Khánh Thành
H. Diên Khánh, T. Khánh Hòa
ĐT: 740025
Trụ trì: Thích Tâm Niệm

Chùa Long Phước

H. Diên Khánh, T. Khánh Hòa
ĐT: 058. 3750826

Chùa Minh Đức
T 7, thôn Cư Thạnh
H. Diên Khánh, T. Khánh Hòa
ĐT: 745667

Chùa Sắc Tứ Minh Thiện

Thôn Thanh Minh
Diên Lạc, Diên Khánh, Khánh Hòa

Chùa Phước Điền

Đ2, thôn Tây 1
H. Diên Khánh, T. Khánh Hòa
ĐT: 774727

Chùa Phước Long

Đ2, Thôn Trung Nam
H. Diên Khánh, T. Khánh Hòa
ĐT: 852687

Chùa Phước Lâm

Thôn Phước Tuy
Diên Phước, Diên Khánh
Điện thoại: 0903558902

Chùa Phước Duyên

Thôn Phò Thiện
Diên Phước – Diên Khánh - Khánh Hòa
Điện thoại: 098.2238091

Thanh Lương Ni Tự

H. Diên Khánh, T. Khánh Hòa

Chùa Thanh Quang

Đ5, Thôn Võ Kiện
H. Diên Khánh, T. Khánh Hòa
ĐT: 851010

Chùa Thiên Lộc

Thôn Phú Ân Nam, xã Diên An,
huyện Diên Khánh, Khánh Hoà.

NINH HÒA


Chùa An Lạc

Thôn Sơn Lộc
H. Ninh Hòa, T. Khánh Hòa
ĐT: 621025

Chùa Bảo Long

Thôn Phong Ấp, Xã Ninh Bình
H. Ninh Hòa, T. Khánh Hòa

Chùa Bảo Phong

Thôn Phong Ấp, Xã Ninh Bình
H. Ninh Hòa, T. Khánh Hòa

Chùa Linh Quang

H. Ninh Hòa, T. Khánh Hòa

Chùa Khánh Long

Thôn Mỹ Thuận
H. Ninh Hòa, T. Khánh Hòa
ĐT: 846930

Chùa Mỹ Quang

Thôn Mỹ Hoán
Xã Ninh Thân
Huyện Ninh Hòa
Tỉnh Khánh Hòa
ĐT.058.3610157

Chùa
Linh Phong
Ngôi chùa trẻ bên dòng suối Tiên Du
Dưói chân núi Hòn Hèo, Ninh Hòa
Điện thoại: 0905.578710

Chùa Ngọc Lâm

Xã Ninh Ích
Huyện Ninh Hoà

Chùa Phật Giáo Ninh Hoà

239 Trần Quí Cáp, Ninh Hòa, T. Khánh Hòa

Chùa Pháp Hải

Thích Nữ Thông Ngữ
Lạc Bình, Ninh Thọ, Ninh Hòa
Khánh Hòa
Tel: 058. 651523

Chùa Phổ Hóa

thôn Bình Thành,
xã Ninh Bình, huyện Ninh Hòa.

Chùa Quang Long

thôn Đại Tập
xã Ninh Thân, huyện Ninh Hòa
Khánh Hòa

Chùa Thanh Lương

Nhĩ Sự, Ninh Hòa.
Khánh Hòa

Chùa Thiên Bửu

Thôn Ðiền Tịnh, Xã Ninh Phụng
H. Ninh Hòa, T. Khánh Hòa

Chùa Thiên Bửu (hạ)

Thôn Bình Thành, xã Ninh Bình,
huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa,

Chùa Sắc Tứ Thiên Lộc

Núi Đất Mỹ Trạch
Ninh Hà, Ninh Hòa, Khành Hòa
Tel: 84. 58. 846846
Email: thientulocnh@yahoo.com

Chùa Trường Thọ

Ngôi chùa cổ trên 200 trăm năm, bên hữu ngạn sông Dinh,
thị trấn Ninh Hòa.
Điện thoại: 058.3846646

VẠN NINH


Chùa Giác Hải

Thôn Xuân Tự, Xã Vạn Hưng
H. Vạn Ninh, T. Khánh Hòa

Tổ Ðình Linh Sơn Vạn Giã

Thôn Hiền Lương, Xã Vạn Lương
H. Vạn Ninh, T. Khánh Hòa
Website: www.todinhlinhson.com

CAM RANH

Chùa Hòa Tân

H. Cam Ranh, T. Khánh Hòa

Chùa Hòa Thành

Thôn Tân Lập,
H. Cam Ranh, T. Khánh Hòa
ĐT: 859787

Chùa Long Định

Thôn Lập Định,
H. Cam Ranh, T. Khánh Hòa
ĐT: 863411

Chùa Pháp Vân

Cam Hòa - Cam Ranh

Chùa P
hổ Thiện
Cam Ranh

Chùa Từ Vân

Đường 3 tháng Tư
H. Cam Ranh, T. Khánh Hòa
ĐT: 950489

Chùa Khánh Phước

Khánh Hòa Do 2
H. Cam Ranh, T. Khánh Hòa
ĐT: 857099

Chùa
Thanh Hải
Xã Cam Thịnh Đông
H. Cam Ranh, T. Khánh Hòa

Chùa Thanh Sơn

Thôn Thủy Triều
Xã Hải Đông
Cam Ranh, T. Khánh Hòa

Chù
a Thiên Long
Phường Ba Ngòi
Thị Xã Cam Ranh
Tỉnh Khánh Hòa
ĐT. 058.3951120
Comments