Chùa Việt Nam‎ > ‎

Hải Dương

Theo Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Hải Dương, tổng số tự viện trong toàn tỉnh là 42 ngôi