Chùa Việt Nam‎ > ‎

Hà Nam

Theo Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Hà Nam, tổng số tự viện trong toàn tỉnh là 505 ngôi


Comments