Chùa Việt Nam‎ > ‎

Đồng Tháp

Chùa Bửu Hưng
Xã Hòa Long, Huyện Lai Vung
Tỉnh Ðồng Tháp

Chùa Hội Phước
Xã Tân Nhuận Ðông
H. Châu Thành, T. Ðồng Tháp

Chùa Phước Hưng
74/7 Hùng Vương,
TX. Sa Ðéc, T. Ðồng Tháp

Chùa Thanh Hương (Ô Môi):

Ấp 4, xã Mỹ Đông, thị trấn Mỹ An,
huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

Chùa Thiền An (mới)
Khóm 2, Thị Trấn Mỹ An
huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

Chùa Thiền Kim:

Ấp Mỹ Phú, xã Mỹ An,
huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
Comments