Chùa Việt Nam‎ > ‎

Đồng Nai

Theo Tỉnh hội Phật giáo Đồng Nai, tổng số tự viện trong toàn tỉnh là 478 ngôi, trong đó:
  • Chùa Bắc tông: 260
  • Thiền viện: 8
  • Tu viện: 12
  • Tịnh xá: 38
  • Tịnh thất, thiền thất: 124
  • Niệm Phật đường: 33
Ngoài ra còn có 455 am cốc.


Những thông tin dưới đây trích từ website www.quangduc.com
Chùa Bạch Liên
Ấp 8, Xã An Phước
H. Long Thành, T. Ðồng Nai

Chùa Bửu Ðức
Tỳ Kheo Thích Giác Chánh
C-61A P. Bửu Long
TP. Biên Hòa, T. Ðồng Nai

Chùa Bửu Phong
Xã Tân Bửu
TP. Biên Hòa, T. Ðồng Nai

Tịnh Xá Bửu Sơn
Xã Ngọc Ðịnh
H. Ðịnh Quán, T. Ðồng Nai

Chơn Như Tịnh Thất
Xã Phú Ngọc
H. Ðịnh Quán, T. Ðồng Nai

Chùa Chúc Thọ
542/A2, Xã Hiệp Hòa
TP. Biên Hòa, T. Ðồng Nai

Chùa Cồ Ðàm
Tỳ Kheo Thích Chơn Thiện
227A Ấp 8, Xã An Phước
H. Long Thành, T. Ðồng Nai
ÐT: (61) 856 857/ 608 823

Chùa Ðại Giác
Xã Hiệp Hòa
TP. Biên Hòa, T. Ðồng Nai

Tịnh Xá Giác Minh
Phường Tân Vạn
TP. Biên Hòa, T. Ðồng Nai

Chùa Hiện Quang
Ấp Miễu, Xã Phước Tân
H. Long Thành, T. Ðồng Nai

Tịnh Thất Hồng Liên
Ấp 8, Xã An Phước
H. Long Thành, T. Ðồng Nai

Chùa Liên Hoa
Xã suối Nho
H. Ðịnh Quán, T. Ðồng Nai

Thiền Viện Liễu Ðức
Xã Phước Thái
H. Long Thành, T. Ðồng Nai

Thiền Viện Linh Chiếu
Xã Phước Thái
H. Long Thành, T. Ðồng Nai
ÐT: (61) 841 070

Chùa Linh Phú
Tỳ Kheo Thích Pháp Căn
Km 139, Quốc Lộ 20, Phú Sơn
Huyện Tân Phú, T. Ðồng Nai
ÐT: (61) 858 101

Chùa Linh Quang
Xã Túc Trưng
H. Ðịnh Quán, T. Ðồng Nai

Chùa Linh Quang
Xã Phú Hòa
H. Ðịnh Quán, T. Ðồng Nai

Chùa Long An
Xuân Thạnh, H. Long Khánh
T. Ðồng Nai

Chùa Long Hoa
Xã Ngọc Ðịnh
H. Ðịnh Quán, T. Ðồng Nai

Chùa Long Khánh
Xuân Trung, H. Long Khánh
T. Ðồng Nai

Chùa Long Thiền
K2/3B Tân Bình, P. Bửu Hòa
TP. Biên Hòa, T. Ðồng Nai

Chùa Nam Sơn
Xã Phú Túc
H. Ðịnh Quán, T. Ðồng Nai

Chùa Ngọc Ðạt
Tỳ Kheo Trí Ðức
Ấp Ðông, Xã Phước Tân
H. Long Thành, T. Ðồng Nai
ÐT: (61) 831 630

Chùa Pháp Hoa
Xã La Ngà
H. Ðịnh Quán, T. Ðồng Nai

Chùa Pháp Quang
Xã Phú Ngọc
H. Ðịnh Quán, T. Ðồng Nai

Chùa Phật Tích Tòng Lâm
Ấp 8, Xã An Phước
H. Long Thành, T. Ðồng Nai

Chùa Phước Ðiền
Xã Phú Ðiền
H. Tân Phú, T. Ðồng Nai

Chùa Phước Hộ
Tỳ Kheo Thích Minh Huệ
Ấp Tân Cảng, Xã Phước Tân
H. Long Thành, T. Ðồng Nai

Tịnh Xá Phước Huệ
Tỳ Kheo Thích Pháp Huyền
Km 90, Ấp Cây Xăng, Phú Túc
H. Ðịnh Quán, T. Ðồng Nai
ÐT: (61) 639 598/ 854 598

Chùa Phước Huệ
Tỳ Kheo Thích Tầm Hỷ
311/9 QL 51, Khu Cầu Xeo
H. Long Thành, T. Ðồng Nai
ÐT: (61) 845 502

Thiền Viện Phước Sơn
Tỳ Kheo Thích Bửu Chánh
Ðồi Lá Giang, HT 1, Ấp Tân Cảng
Xã phước Tân, H. Long Thành, T. Ðồng Nai
ÐT: (61) 967 234/ 940 683/ 629 860

Quan Âm Tu Viện
P. Bửu Hòa
TP. Biên Hòa, T. Ðồng Nai

Chùa Quang Minh
Tỳ Kheo Thích Chánh Tâm
Ấp 1, Xã Long An
H. Long Thành, T. Ðồng Nai
ÐT: (61) 845 872

Chùa Quang Nghiêm
Tỳ Kheo Thích Tuệ Quyền
Ấp Ðông, Phước Tân
H. Long Thành, T. Ðồng Nai
ÐT: (61) 823 713/ 880 456

Chùa Tam Phước
Tỳ Kheo Thích Chánh Ðịnh
247 K II, Ấp Long Khánh 1
Xã Tam Phước, H. Long Thành, T. Ðồng Nai
ÐT: (61) 511 590/ 856 854

Tịnh Xá Tịnh Quang
Ấp Hiệp Thuận
H. Ðịnh Quán, T. Ðồng Nai

Tu Viện Toàn Giác
Xã Giang Ðiền, Huyện Thống Nhất
T. Ðồng Nai
ÐT: (61) 864 488

Chùa Từ Thiện
Tỳ Kheo Thích Pháp Tăng
Km 90, Ấp Ðồn Ðiền 1
X. Túc Trưng, H. Ðịnh Quán, T. Ðồng Nai
ÐT: (61) 854 899

Chùa Từ Tôn
3 Ðại Lộ Ðồng Khởi, Tam Hiệp
TP. Biên Hòa, T. Ðồng Nai

Chùa Thái Hòa
Tỳ Kheo Thích Pháp Tấn
Km 112, Ấp Hiệp Nhất
H. Ðịnh Quán, T. Ðồng Nai
ÐT: (61) 852 810

Chùa Thanh Lương
Chợ Ðồn, TP. Biên Hòa, T. Ðồng Nai

Chùa Thiện Chơn
Ni Sư Thích Nữ Như Liên
Tổ 3, Ấp Hiệp Nhất
H. Ðịnh Quán, T. Ðồng Nai
ÐT: (61) 851 866

Chùa Thiền Quang 1
Tỳ Kheo Thích Thiện Pháp
Ấp 8, Xã Bình Sơn
H. Long Thành, T. Ðồng Nai
ÐT: (61) 845 027

Chùa Thiền Quang 2
Tỳ Kheo Thích Chí Tâm
502-BCC Ấp 3, Xã An Phước
H. Long Thành, T. Ðồng Nai
ÐT: (61) 845 366

Chùa Thiền Tịnh
Xã Phú Ngọc
H. Ðịnh Quán, T. Ðồng Nai

Thiền Viện Thường Chiếu
Xã Phước Thái
H. Long Thành, T. Ðồng Nai
ÐT: (61) 841 071

Chùa Trúc Lâm
Xã Phú Cường
H. Ðịnh Quán, T. Ðồng Nai

Thiền Viện Viên Chiếu
Xã Phước Bình
H. Long Thành, T. Ðồng Nai
ÐT: (61) 841 699

Chùa Y Sơn
Tỳ Kheo Thích Phước Quang
Ấp Tân Cang, Xã Phước Tân
H. Long Thành, T. Ðồng Nai
Comments