Chùa Việt Nam‎ > ‎

Bình Thuận

Theo Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Bình Thuận, tổng số tự viện trong toàn tỉnh là 224 ngôi, trong đó:
  • Chùa Bắc tông: 180
  • Chùa Nam tông Kinh: 65
  • Tịnh xá: 19
  • Tịnh thất: 9
  • Niệm Phật đường: 15


Comments