Chùa Việt Nam‎ > ‎

Bình Phước

Theo Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Bình Phước, tổng số tự viện trong toàn tỉnh là 110 ngôi, trong đó:
  • Chùa Bắc tông: 84
  • Chùa Nam tông Kinh: 5
  • Tịnh xá: 3
  • Tịnh thất: 11
  • Niệm Phật đường: 7Comments