Chùa Việt Nam‎ > ‎

Bình Định

Theo Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Bình Định, tổng số tự viện trong toàn tỉnh là 404 ngôi, trong đó:
  • Chùa Bắc tông: 340
  • Chùa Nam tông Kinh: 4
  • Tịnh xá: 22
  • Tịnh thất: 6
  • Niệm Phật đường: 30Comments