Chùa Việt Nam‎ > ‎

An Giang

Chùa Hòa Thạnh (Chùa Cây Mít)
Xã Nhơn Hưng, Huyện Tịnh Biên
Tỉnh An Giang

Chùa Linh Sơn

Xã Vọng Thê, Huyện Phú Tân
Tỉnh An Giang

Chùa Long Hưng

Xã Long Sơn, Huyện Phú Tân
Tỉnh An Giang

Tịnh Xá Ngọc Giang

80 B Trần Hưng Ðạo, Phường Mỹ Xuyên
Thị Xã Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Chùa Phú Thạnh

Tổ 24, Ấp Châu Long, Xã Vĩnh Mỹ
Thị Xã Châu Ðốc, Tỉnh An Giang

Chùa Phước Long
Trụ trì: SC Thích Nữ Như Phát
Xã Mỹ Luông, Huyện Chợ Mới
Tỉnh An Giang. VN
Tel: (84. 76) 885 784

Chùa Tây An

Xã Vĩnh Tế, Thị Xã Châu Ðốc
Tỉnh An Giang

Chùa Xvay-Ton

Khóm 3, TT. Tri Tôn
Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang
Comments