Tịnh xá Linh Quang (Vũng Tàu)


Tịnh xá Linh Quang ở số 189 đường Trương Công Định, phường 8 TPVũng Tàu.

Điện thoại số: 064. 857980.

Tịnh xá được Ni Sư thích Nữ Diệu Tú thành lập năm 1953.

Ni Sư Diệu Tú (1909 - 1966), xuất gia thọ giáo với Hoà Thượng Phổ Ứng ở chùa Phước Lâm vào năm 1951

Năm 1953 Ni Sư theo học với Hoà Thượng Hụê Nhựt ở chùa Vạn Thọ (Tân Định - Sài Gòn) và ra Vũng Tàu lập tịnh xá Linh Quang.

Năm 1951, Ni sư xuất gia thọ giáo với Hoà Thượng Phổ Ứng ở chùa Phước Lâm, năm 1953, Ni Sư về Tịnh xá Linh Quang ở Vũng Tàu.

Năm 1954 , Hoà Thượng Phổ Ứng về trụ trì Tịnh xá Linh Quang ở Khánh Hội (Quận 4, Sài Gòn), Ni sư theo tu học

Năm 1966 Ni Sư Diệu Tú viên tịch, con là Ni sư Huệ Tri kế thế trụ trì Tịnh xá cho đến nay. Ni Sư Huệ Tri sinh năm 1963 tại Sài Gòn, quê quán Hải Phòng.

Tịnh xá Linh Quang bị hư hoại theo thời gian, năm 1992, Ni sư Huệ Tri xây dựng Tịnh xá như hiện nay.

Cổng Tam Quan là bốn trụ biệu đơn giản, ở giữa đề "LINH QUANG TỊNH XÁ".

Chánh điện là toà nhà hình chữ nhựt, xây dựng đơn giản nhưng trang nghiêm.

Bên mặt chánh điện cách một sân nhỏ là một dãy phòng của chư Ni và nhà Cửu Huyền

Phía sau Chánh điện là dãy nhà lầu.

Tầng dưới là trai đường và nhà trù, tầng trên là dãy phòng của chư Ni.

Chùa tổ chức Đạo tràng Bát quan trai cho Phật tử vào ngày mùng một và rằm.

Ni Sư Huệ Tri tích cực trong các công tác từ thiện xã hội và các việc Phật sự của Tỉnh Hội và Giáo Hội.

Tịnh xá Linh quang là một trong các tự viện nổi tiếng về các công tác từ thiện xã hội của Thành Phố Vũng Tàu.

Trích Lịch Sử Phật Giáo tỉnh BRVT
do GS Nguyễn Hiền Đức


Comments