Tịnh xá Ngọc Tân

Tnh xá Ngc Tân xã Hi Bài, huyn tân Thành, tnh Bà Ra Vũng Tàu, được Sư cô Viên Liên xây dng năm 1988, theo đ ngh ca Ni Sư trưởng Huỳnh Liên.

 Sư Cô Viên Liên sanh năm 1951 Sa Đéc (tnh Đng Tháp).

 Năm 1966, xut gia th giáo vi Ni Sư Trưởng Huỳnh Liên Tnh xá Ngc Phương (Thành Ph H Chí Minh).

 Năm 1973, Sư cô du hành theo hnh Kht sĩ đi khp các tnh min Tây Nam B (Vĩnh Long, Cn Thơ, Rch Giá...)

 Năm 1975, Sư cô Viên Liên cùng 8 ni cô lp tht tu hành khu vc thin vin Thường Chiếu ca Hoà Thượng Thích Thanh T (huyn Long Thành tnh Đng Nai).

 Năm 1977, Sư cô b ngôi tht xây dng tnh xá Ngc Hnh .

 Năm 1985 Ni Sư Trưởng Huỳnh Liên nhn thy khu vc núi Dinh có nhân duyên vi người tu hành nên gi thư cho Sư cô Viên Liên có đon như sau:

 "Tôi nghe nói nơi đâu (vùng núi Dinh) Pht t rt có tâm đo, có l đó cũng là nhân duyên Pht pháp đã dành sn cho người bn x. Thy rng phn s ca người xut gia phi đt nguyn vng đ sanh, trên trước, hơn na Viên là người xut thân nơi đây cũng nên thường xuyên lui ti nhc nh Pht t hướng theo đường lành thin đ đến gn Pht pháp..." (ngày 15/10/1985).

 Thc hin li dy ca Ni sư trưởng, năm 1987 Sư cô Viên dành dm mua được miếng đt rng 2 mu vùng chân núi Dinh lp tht cùng đ t tu hành .

 Năm 1990 vi truyn thng đoàn kết c hu, 175 tnh xá ca h phái Kht Sĩ trong c nước đã đóng góp tin tài vt cht đ Sư cô Viên Liên xây dng tnh xá Ngc Tân.

 Chánh đin Tnh xá Ngc Tân hình bát giác, dng trên nn vuông cnh 12 m, vi 2 mái cong đơn xơ nhưng m thut . Kiến trúc tnh xá có đim đc bit là: Vách tường được đp bng nhng mnh chén kiu b, trang trí hình hoa sen rt công phu và m thut.

 Sau đó Sư cô Viên Liên vi s h tr nhit tâm ca Ni sư Minh Liên Tnh xá Ngc Tâm (Th xã Long An) và Pht t Nguyn th An Hòa đường Nguyn Biu Thành ph H Chí Minh), dng đài B Tát Quán Thế Âm sân trước chùa, xây nhà khách 8m x 12m, h nước rng 10 m dài 18m , cao 2m đ dùng quanh năm, và đang xây ging đường 18m x 24m.

 Tnh xá Ngc Tân được khánh thành ngày 10 tháng 3 năm 1997, cng tam quan và hàng rào trước tnh xá được xây xong đu năm 1999, tăng thêm s trang nghiêm cho tnh xá.

 Tượng B Tát Quán Thế Âm cao hơn 9m và khung cnh thanh tnh ca tnh xá khiến cho khách hành hương tm quên nhng phin não,ưu tư trong cuc sng hàng ngày. Và gi cho Pht t tâm t bi vô lượng ca B Tát, giúp cho đi sng được an lc.

 Sư cô Viên Liên d đnh thc hin mt công trình khá ln: Xây dng tượng Đc Pht nhp Niết Bàn dài 49m, rng 18m, cao 4m./.

Trích Lch S Pht Giáo tnh Bà Ra Vũng Tàu. Biên son: Nguyn Hin Đc

Comments