Tịnh xá Ngọc Phước

NGÔI GIÀ LAM UY NGHIÊM

Tnh xá Ngc Phước nm trên đa bàn phường Long Toàn, th xã Bà Ra tnh BRVT, khi nguyên là tnh xá Ngc Hòa to lc ti núi Chân Tiên, xã Tam Phước tnh Phước Tuy (cũ), do Hòa thượng Pháp sư trưởng Giáo đoàn IV, cùng vi chư tôn đc sáng lp năm 1957, trên đường hành đo t min Trung đi ln v phương Nam.

Năm 1958, đoàn Du Tăng được Ô. Trn Văn Phán Ch Ln, mt Pht t tín tâm, hiến cúng mt khu đt có din tích 10.000m2 nm cnh hòn Bút gn chùa Thiên Thai, Long Đin đ xây dng ngôi tnh xá Ngc Hòa, làm nơi tnh tu cho Chư Tăng. Bui đu khai sơn to t gia khu rng hoang trong thi đim hết sc khó khăn; ngôi chánh đin và các am cc đu ch bng vt liu thô sơ, nhưng chư Tăng vn an tr trong nếp sng thanh bn lc đo ca người hành gi Kht sĩ.

Đến năm 1961, tnh xá Ngc Hòa được di v Bà Ra và đi hiu t là tnh xá Ngc Phước, các đi tr trì trong giai đon này đến năm 1975 đã ra sc xây dng tôn to ngôi tnh xá ngày thêm hoàn m , trong đó phi k đến công sc ca quý Đi Đc: Minh Đo, Minh Tuyên, Minh Hi, Minh Hnh... đã duy trì các sinh hot n đnh dưới s dìu dt ca Hoà thượng Thích Giác Nhu.

Năm 1984, do thiếu nhân s quán xuyến Pht s, chư tôn đã y nhim Ni Sư Thích N Mai Liên đm nhn giai trò hong dương chánh pháp và h trì Tam bo ti ngôi đo tràng này. T đó, Ni sư bt tay vào gy dng li, t xây dng, tu b đến điu hành, hướng dn Ni chúng và Pht t tu hc v.v...Năm 1999, do yêu cu quy hoch khu thương mi ca đa phương, tnh xá li mt ln na di v đa ch hin nay- Gò Cát 1, Ni sư tr trì li phi tiếp tc gánh vác công vic trùng tu ngôi tnh xá mi, trên din tích đt rng 8.000m2 được nhà nước giúp đ hoán đi. Tng bước, các cơ s vt cht ln lượt được xây dng, đáp ng các sinh hot tín ngưỡng và nhu cu tâm linh ca Pht t đa phương. Đc bit và gia năm 2001, tnh xá đã thc hin hoàn mãn công trình đúc tượng Pht bng vàng. Đây cũng là tượng Pht bng đng đu tiên ti tnh Bà Ra Vũng Tàu.

Trong điu kin di chuyn nhiu ln, phi bt tay xây dng li t đu, mi thy được đo tâm hùng lc kiên c ca Ni sư tr trì và tp th chư Ni đã dày công góp phn kiến to và trùng hưng ngôi già lam mang dáng v uy nghiêm, thanh thoát - bến b thanh lương, tnh lc ta ngi ánh sáng giác ng, gii thoát.../.

L TÂM
Trích báo Giác Ng s 372 PL. 2550

Comments