Tịnh xá Ngọc Bích

Tnh xá Ngc Bích ta lc ti s 106 đường H Long, phường 1, thành ph Vũng Tàu, tnh Bà Ra-Vũng Tàu. Trong chuyến du phương hành đo, T sư Minh Đăng Quang cùng chư đ t đến vùng cp (Cap saint jacque - nay là TP Vũng Tàu), dng chân bên sườn núi Nh, trước mt là bin c mênh mông. T sưn thy vùng đt này núi non thanh Tnh, thích hp cho vic lp mt đo tràng Tnh xá đ Tăng Ni Tnh tu, giáo hóa chúng sanh. nh

Năm 1954, T sư vng bóng. Đ thc hin hoài bo ca Ngài, nh v Ni trưởng Huỳnh Liên, Bch Liên cùng Ni trưởng Sanh Liên và mt s chư Ni đng ra đm nhim kiến to mt đo tràng mái lá đơn sơ, nhưng do nghch duyên, công trình phi tm ngưng. Mãi đến 1958, Ni trưởng Tng Liên được Ni trưởng Huỳnh Liên u nhim, tiếp ni công vic kiến to đo tràng.

Mt lòng vì đo, Ni trưởng Tng Liên cùng Ni trưởng Đàn Liên và 21 v Ni khác, không ngi thân n nhi yếu đui, bt tay vào khai sơn phá thch. Ròng rã hơn mười năm tri, t mt vùng núi hoang sơ đã thành hình ngôi Tnh xá trên din tích đt 4.200m2

Năm 1968, được s h tr ca quý pht t, chư Ni đã xây mt dãy nhà 3 tng dùng làm thư vin, Ni xá. Vào mùa an cư kiết h, chư Ni các t vin ti tnh nhà câu hi v đây tu hc.

Năm 1970, ngôi Tnh xá cũ tranh tre được trùng tu. Óc thm m cng vi bàn tay tài hoa, chư Ni đã cùng thin nam tín n hoàn thành ngôi Tnh xá hình bát giác mt ct như đóa hoa sen n r gia h. Các công trình ph như Quan Âm Các, vườn Lâm Tỳ Ni, Pht nhp Niết Bàn, được sp xếp mt cách khoa hc, thm m to nên mt tng th hài hòa.

Ngoài ra đ t lòng tri ân các bc trưởng lão Ni, mt ngôi nhà tưởng nim chư v Ni trưởng tin bi được xây dng phía sau chánh đin. Bên cnh đó, chư Ni cũng đã hoàn thành tâm nguyn, kiến to mt dãy nhà làm ging đường và cu huyn vào 1999.

Ngày nay Tnh xá Ngc Bích luôn được chư pht t và du khách các nơi viếng thăm đ tìm li phút yên bình tĩnh lng, ngon cnh, dâng hương, hc đo. Tnh xá được xem là qun th kiến trúc tiêu biu và là mt trong nhng danh lam thng cnh ca thành ph bin Vũng Tàu.

Comments