Thích Ca Phật Đài

Thích Ca Phật Đài lúc đu là chùa Thin Lâm, nm bên sườn núi ln, s 4/7 đường Trn Phú, phường 5, TP. Vũng Tàu, tnh Bà-Ra - Vũng Tàu.

Vào gia thp niên 40, Đi Đc NARADA MAHA THERA trước Tích Lan (SRILANCA) cùng ông Lê Quang Vinh (Đc ph s hi hưu) viếng Núi Ln Vũng Tàu, ngi dưới bóng mát ca cây xanh, Đi Đc nói : "Đây là nơi thích nghi đ lp mt ngôi chùa". Ông Lê Quang Vinh là đ t ca Đi Đc Bu Chơn, xut gia được ban Pháp danh là Giác Pháp, xây dng Chùa Thin Lâm.

Vài năm sau, Đi Đc Narada cùng ông Nguyn Văn Hiu (Hi Trưởng Hi Pht Giáo Nguyên Thy Vit Nam) và vài v Tỳ kheo đến viếng Núi Ln-Vũng Tàu, nơi chùa Thin Lâm, Đi Đc nói : "Nơi khung cnh oai hùng vĩ ny, nên xây dng mt Bo Tháp xng đáng đ tôn th Xá Li Đc Thế Tôn".

Không bao lâu sau, Đi Đc Bu Chơn, h phái Pht Giáo Nguyên Thy Vit Nam, đến viếng cnh đó, cũng phát nguyn dâng mt viên ngc Xá Li ca Đc Pht Thích Ca, do Chánh Ph Miến Đin tng cho Pht Giáo Vit Nam đ tôn ht trong mt Bo Tháp nơi Thánh Đa.

Ngày 15-8-1959, Đi Đc Narada và Chư Đi Đc ca H Phái Pht Giáo Nguyên Thy đến Núi Ln, trng cây B Đ được chiết t cây m chùa TLang Ca Tích Lan, do Đi Đc Narada thnh sang.


Ngày 04-6-1961, l đt viên đá đu tiên xây dng Thích Ca Pht Đài. Ngay sau đó, bt đu khi công đng lot các công trình sau :

- Đúc Cng Tam Quan.

- Bo Tháp th Ngc Xá Li ca Đc Pht Thích Ca, hình bát giác, cao 19m, gia là các tng đá ln, đúc bê tông ct st tht vng chc, bên ngoài tô đá ra.

- Bc tượng Đc Pht Thích Ca ngi thin dưới gc B Đ (B Đ đo tràng).

- Xây dng Tnh Tht "T Bi Túc Xá" cho Đi Đc Narada.

- Trong tượng kim thân Đc Pht Thích Ca được tôn trí ba viên ngc Xá Li ca Ngài.

- Trong Bo Tháp th Xá Li Pht tôn trí mt tháp nh bng vàng, trong đó có 13 viên ngc Xá Li : 1 viên ca Đi Đc Bu Chơn (Miến Đin tng Vit Nam), 2 viên ca Đi Đc Narada, 8 viên ca Đi Đc H Tông và 2 viên ca Hi Pht Giáo Nguyên Thy Vit Nam.

- Bn đnh gc Bo Tháp tôn trí Đt thiêng thnh t Thánh Tích ca Đc Pht Thích Ca n Đ.


Khu Thích Ca Pht Đài được khánh thành vào ngày 9-10-1963, nhm ngày 14 và rm tháng 2 năm Quí Mão vi s tham d ca khong 50.000 Tăng Ni và Pht T.

Trích S Pht Giáo tnh BRVT ca GS Nguyn Hin Đc

Comments