Chùa Từ Quang

(Văn phòng ca Ban Tr S Tnh Hi Pht giáo Tnh Bà Ra Vũng Tàu)

Có dp đi qua qua Bãi sau, nhìn bin Đông rng bao la, dc đường đi là hàng da xanh tươi mát vi b cát trng. Chúng ta s thy Chùa T Quang s 152 đường H Long, phường I Thành Ph Vũng Tàu, là văn phòng ca Ban Tr S Tnh Hi Pht Giáo Tnh Bà Ra Vũng Tàu. Đin thoi s: 064.856.415.

Chùa T Quang to lc chân phía Tây núi nh (núi Tao Phùng), phía dưới ngn Hi Đăng Vũng Tàu.

Cng Tam quan, sân rng tráng xi măng bng phng, trang đim vài cây hoa s và các chu king.

T sân trước theo các bc tam cp, đến tượng B Tát Quán Thế Âm. Sau đó là chánh đin, phòng tr trì phía sau. Bên mt chánh đin là nhà Ging hay Hi trường, nhà Ging là nơi hi hp hàng tháng ca Ban Tr S Tnh Hi Pht Giáo.

Bên trái chánh đin là văn phòng ca Ban Tr S Pht Giáo, cnh đó là phòng khách dành cho Chư Tăng vãng lai.

Phía sau chánh đin, t nhà ging đi theo các bc tam cp, lên núi là đài B Tát Quán Thế Âm, tượng B Tát đng dưới tàng cây xanh tht trang nghiêm và thanh tnh.

Tr trì chùa T Quang hin nay là Đi Đc Thích MInh Lượng.

Chùa T Quang xây dng đơn gin nhưng trang nghiêm thích hp cho vic tiếp đón các phái đoàn đến thăm viếng tnh Hi Pht Giáo Tnh BRVT, đng thi cũng là mt trong nhng danh lam ca Thành ph Vũng Tàu dành cho khách hành hương và du lch ./.

Trích Lch S Pht Giáo tnh BRVT do Nguyn Hin Đc biên son

Comments