Chùa Từ Nhãn

Số ĐT:064.876.742

Từ Quốc lộ 51 rẽ vào Thôn Vạn Hạnh, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh BRVT. Con đường nhựa dẫn vào núi Thị Vãi với nhiều chùa chiền, am cốc rất đẹp, đất đai trù phú, cách lộ khoảng vài trăm mét, chùa Từ Nhãn thật khang trang, cấu trúc chùa khá đẹp. Từ cổng nhìn vào là chánh điện, với 2 dãy cầu thang được đặt bên ngoài là đường lên chánh điện. Với diện tích khá rộng, chánh điện thật uy nghi là nơi thờ Tôn tượng đức Bổn Sư.

Ngoài Chánh điện, nhà Tổ v.v... Hoà Thượng còn xây dựng thêm các tăng phòng. phòng học, cho Tăng Ni địa phương đến học

Năm 1992 HT. Nguyên Trực xin mở lớp học Bổ túc văn hóa cấp II cho tăng Ni trẻ ở địa phương

1997 - 1998, HT còn xây thêm giảng đường ở gần Chánh điện.

Văn phòng Ban Đại Diện Phật giáo Huyện Tân Thành, được đặt tại hai phòng phía sau chánh điện.

Chùa hiện nay được xây dựng thêm nhiều cơ sở phụ và mở rộng mặt bằng, vì số Tăng chúng ngày càng đông ltrên 70 vị.

Cổng Tam Quan cũng vừa được khánh thành năm 2005

Quá trình thành lập:

Vào năm 1970, HoàThượng Thích Đồng Huy xin khẩn 100 ha đất Vạn Hanh, phân lô chia cho Tăng Ni và Tăng chúng lập am thất, dựng nhà để làm vườn làm rẩy. Hai huynh đệ Nguyên Trực và Nguyên Trí nhận được một lô đất lập thất tu hành.

Năm 1976 dãy nhà từ Chùa Vạn Hạnh lên đến chùa Linh Bửu ngày nay bị cháy.

Năm 1977, Hoà Thượng Nguyên Trực mua lại các phần đất ở cạnh thất, mở rộng được diện tích 2 mẫu tây, và dựng lại chùa Từ Nhãn với sự hỗ trợ của Hoà Thượng Quảng Hiển.

Năm 1980 HT Nguyên trực xây lại chùa bằng gạch lợp tôle.

Năm 1985 , với sự hỗ trợ của Huynh đệ và Phật tử, HT. đã xây dựng lại chánh điện, mặt tiền chùa được đúc chắc chắn như đã nói trên.

H.T Thích Nguyên Trực, hiệu Thiện Đức tự Trì Hành sanh năm 1935 ở xã An Ninh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

Năm 1951, xuất gia tu học với Hoà Thượng Tâm Dung,

Năm 1972, Hoà Thượng đến Ấp Vạn Hạnh dựng thất đến năm 1977 lập chùa Từ Nhãn tu hành cho đến nay.

Hoà THượng Thích Nguyên Trực hiện là Trưởng ban Tăng Sự của Tỉnh Hội Phật Giáo huyện Tân Thành, việc Phật sư đa đoan nhưng Hoà Thượng vẫn cố gắng chăm lo phát triển chùa ngày càng hưng thịnh.

Đạo tràng Bát quan trai gồm khoảng 40 - 50 Phật tử ở địa phương vẫn hoạt động thường xuyên tại chùa.

Chùa Từ Nhãn với đức từ bi và tài năng của Hoà Thượng trụ trì, được sự hỗ trợ của ban Trị sự tỉnh, cùng sự giúp đỡ của Tăng Ni, Phật tử, chùa Từ Nhãn sẽ mãi là nơi tu học của Tăng Ni và PT không riêng ở địa phương mà là của Tăng, Ni, PT toàn tỉnh./.

Trích Lịch Sử Phật Giáo Tỉnh BRVT. Do G.S HIền Đức biên soạn năm 1999

Comments