Chùa Qui Sơn

Chùa Qui Sơn trên sườn Núi ln, s 48/2 đường Trn Phú, phường 5 . Thành Ph Vũng Tàu..

Đin thoi: 064 836. 336.

Chùa đuc Hòa Thượng Hng Đo thành lp vào năm 1964, lúc đu ch là ngôi tht nh, Hoà Thượng Hng Đo hiu Thin Chí thuc phái thin Lâm Tế đi 40.

Năm 1966 Hoà Thượng khi công xây dng Chánh đin kiên c đến năm 1969 mi hoàn thành.

Năm 1970 xây dng Ging đung và Tăng xá.

Năm 1994 hoàn thành các cơ s ph ca chùa.

Công trình kiến túc do Hoà thượng thiết kế và ch đo thi công . Ni sư Trưởng Như Thanh h tr vế tài chánh .

Chánh đin là toà nhà rng ln, hai tng máy, đúc bê tông ct thép tht vng chc, trang trí m thut

Chùa được xây dng gia cnh núi non hùng vĩ, cây cnh xanh tươi, to nên khung cnh trang nghiêm trang nghiêm đum mùi thin v.

Hoà Thượng Hng Đo, cm tác t cnh chùa Qui Sơn như sau:

Qui Sơn cnh trí thiên nhiên,
Bin kia bao bc ni lin trước sau.
Xa xa li có cù lao,
Vòng cung phía trước, núi cao quanh vùng.
Qui Sơn cnh đp l lùng,
Gn xa quí mến, cùng chung vui vy,
Ngôi chùa kiến trúc dng xây.
Đường lên kiên c, không gây nhc nhn.
D đâu có cnh như bng.
Giúp cho hành gi thường hng an tâm.

Mong rng ai chưa đến, hãy đến mt ln s thy Chùa Qui Sơn là mt danh lam đp ca Tnh Bà Ra Vũng Tàu, và cũng là môi trường tu hc tt cho nhng ai mun gii thoát./.

Trích Lch S Pht Giáo tnh Bà Ra Vũng Tàu, Do GS Nguyn Hin Đc biên son

Comments