Chùa Quan Âm Bồ Tát

Có dp đi Vũng Tàu, chúng ta hãy đi đến chùa Quan Âm B Tát, được ta lc ngay trung tâm thành ph Vũng Tàu.

Chùa Quan Âm B Tát, s 200 đường Trn Phú, Phườnh 5, Thành Ph Vũng Tàu.

Đin thoi: 064 - 838.539 .

Chùa được v sư người Hoa (Đài Loan ) là Thích Hu Qun (tên thế là Huỳnh Siêu ) thành lp năm 1969. Năm 1979, sư Hu Qun đi Hoa Kỳ, giao cho cư sĩ Diu Hoa (tên thế là T Đình)

Sau đó, chùa mi Sư Cô Thích N Hu Liu chùa Phước Hòa v tr trì.

Năm 1992 – 1996, Cư Sĩ Diu Hoa vi s h tr ca bn đo.

Chùa được xây dng li như kiến trúc hin nay.

T cng vào, gia sân trước chùa, tượng B Tát Quán Thế Âm cao 19m rt trang nghiêm và m thut.


Qua hết sân th hai trước chùa, tượng B Tát Di Lc ngi ngay gc B Đ cành lá xanh tươi.

Chánh Đin chùa là mt toà nhà rng ln, mt tin dài 25m, sâu vào 23m, cao 13,5m; xây dng bng bê tông ct st. Kiến trúc đơn gin nhưng rt m thut. Mái chùa kiến trúc theo kiu xưa, gm hai tng mái ngói ng. Xung quanh chánh đin có hành lang rng, thoáng mát. Hai bên Chánh Đin là hai dãy nhà lu cao gn bng nóc Chánh Đin.

Đây là mt trong nhng Chùa có danh lam có m thut tnh Bà Ra Vũng Tàu, và cũng là nơi tu hc lý tưởng cho nhng ai mun tìm đến gii thoát.

 

(Trích S Pht Giáo tnh BRVT, ca GS Nguyn Hin Đc)
Comments