Chùa Long Bàn

Chùa Long Bàn thuộc thị trấn Long Điền. chùa Long Bàn không rõ xây dựng từ năm nào? Chỉ biết ngài Bảo Thanh trùng tu vào năm Thiệu Trị thứ 5, Ất Tỵ Kiến trúc của chùa rất mỹ thuật. Đây là di tích rất quý của Phật giáo trong văn hóa Việt Nam. (1845).

Chùa xây dựng theo kiểu những chùa cổ ở miền Nam, nhưng mặt tiền có kiến trúc mới lạ với hai lầu chuông và lầu trống nhô cao lên. Mặt tiền của chùa có năm gian rộng, kiến trúc rất đặc biệt: ba gian giữa với ba cửa cái rộng, hai bên là hai gian có vòm cong, phía trên hai gian này là lầu chuông và lầu trống. trước chùa có một ngôi nhà gỗ vuông có sàn, bên trên có thờ tượng “Tiêu Diện Đại Sĩ” để cúng tế vào tháng bảy hàng năm. Hiện nay ngôi nhà đã mục nát vì không được bảo quản.

Chánh điện năm gian rất rộng, có nhiều bức hoành được chạm trỗ rất mỹ thuật, trên các hàng cột cây tròn và to có nhiều câu đối.

Bát nhã hoa khai vạn pháp tức tâm đức Phật

Bồ đề quả thục nhứt chơn phi sắc phi không.

Pháp vũ tẩy trần phầm đốn kiến Bồ Đề hữu lộ

Từ vân phi độ ngạn vô cùng Bát Nhã trường tân.

Phật kệ sùng quang hỉ chiếu hương hỉ vĩnh lạc.

Từ vân các thoại ân thùy sĩ thứ đồng triêm.

Đại hùng Bảo điện có những bao lam, hoành phi được chạm trỗ bằng gỗ rất có giá trị, Ở giữa tôn trí những tượng Phật cổ kính và khá lớn, chạm trỗ mỹ thuật độc đáo. Hai bên điện thờ Phật là hai khánh thờ Tổ Bồ Đề Đạt Ma và Quan Thánh.

Phía sau chánh điện là bàn thờ Tổ Bồ Đề Đạt Ma và các long vị của chư Tổ: Tế thượng chánh tông, tứ thập thế, húy Hải Chánh, thượng Bảo hạ Thanh, Hòa thượng giác linh: Tế thượng chánh tông, tứ thập thế, húy Hải Bình, thượng Bảo hạ Tạng, Hòa thượng giác linh.

Qua các long vị trên bàn Tổ chứng minh rằng, vào thế kỷ XIX, hai Thiền sư Hải Chánh - Bảo Thanh (1752 - 1859), Hải Bình - Bảo Tạng (1818 - 1872) nguyên trụ trì chùa này. Chùa còn là nơi in kinh sách của Thiền sư Hải Thanh, hiện nay còn lại vài bảng gỗ để in, còn những bảng khác bị thất lạc sau thời gian chiến tranh chống Pháp.

Vào thế kỷ XX chùa Long Bàn gồm có các đời trụ trì như:

Hòa thượng Vạn Kim

Hòa thượng Vĩnh Khánh

Hòa thượng Thích Ngộ Duyên

Giáo thọ Thiên Năng.

Sau đó một thời gian chùa không có trụ trì, chỉ có một cán bộ của Mặt trận Tổ quốc thị trấn Long Điền trông coi. Chùa đã được Bộ văn hóa quyết định công nhận “Di tích lịch sử văn hóa”.

Đến năm 1993 Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bổ nhiệm Đại đức Thích Minh Quang về trụ trì chùa này. Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhiệm kỳ III (2002 - 2007), Đại đức được bầu vào thành viên Ban Trị sự, Phó Ban đại diện Phật giáo huyện Long Đất, Hội viên Hội đồng Nhân dân và Ủy viên Mặt trận Tổ quốc thị trấn Long Điền. Đại đức viên tịch ngày 05 – 05 năm Nhâm Ngọ (2002).

Comments