Chùa Hải Vân

Mun l Pht và sau đó dược ngm cnh trí bin cũng như hít th không khí min bin thì chúng ta hãy cùng nhau đến bãi Da ca bin Vũng tàu, cp sát b bin là Chùa Hi Vân ta lc ti s 114 đường H Long, phường I Thành ph Vũng Tàu, nm trên sườn núi nh (núi Tao Phùng), nhìn xung bãi Da xinh đp và bin Đông tươi mát bao la.

Đin thoi: 064. 856.303.


Ni Sư Trưởng Thích N Như Thanh, Vin Ch Chùa Huê Lâm mun to lp mt ngôi chùa nơi thanh vng, nhưng có cnh núi non hùng vĩ gia bu tri và bin rng bao la Thành Ph Vũng Tàu đ đ cho hàng Pht t ln tui có chí nguyn xut gia và m Đo Tràng Tòng Lâm cho Ni chúng , nên năm 1964, Ni Sư Trưởng bt đu xây dng Chùa Hi Vân vi s tr giúp ca Kiến Trúc Sư Nguyn Hu Thin.

Thin Đường được xây dng xong vào năm 1965.

Năm 1968 - 1969, hoàn thành Chánh Đin và nhà T.

Năm 1970 - 1972: xây Pháp Bo Tng đ tàng tr b Đi Tng "Đi Chánh Tân Tu" ca Nht Bn, Sư Cô Như Lượng cùng Ni chúng ph giúp đc lc trong các công trình này.

Ngay khi xây dng chùa Hi Vân, Ni Sư Trưởng Như Thanh có hoài bo như bài thơ " S mng Hi Vân T sm viên thành" như sau:

Sứ giả Như Lai nặng bổn hoài,
Mạng linh hộ niệm khách trần ai,
Hải gồm nước trí tinh trong suốt,
Vân phủ non nhân rỡ rỡ thay,
Tự niệm phàm tâm nên Thánh Đức,
Sớm trao nhân loại hiển anh tài
Viên thông nhất niệm hoà muôn niệm,
Thành tựu thiền cơ trọn bổn hoài.

Nhng đ t ca Ni Sư Trưởng chùa Hi Vân chc hn s c gng hết sc mình đ hoàn thành s mng Sư gi Như Lai như tâm nguyn ca Ni Sưưởng. Tr

Năm 1967, Thi sĩ Vit Liên viếng chùa và kính tng Sư Trưởng Hi Vân bài thơ sau:

Cảnh trí khen ai khéo sắp bày,
để người du khách mộng hồn say.
Quanh co núi thấp hoa chen lá,
thẳng tắp trời cao, khói lộng mây,
Tiếng mõ trầm trầm xa cõi tục,
Hồi chuông lanh lãnh cạnh trời tây.
Cầu xin Sư Trưởng trên trăm tuổi,
hoằng pháp đưa người tới nẽo ngay.

Sư Trung Như Thanh ho li bài thơ "Cnh Chùa Hi Vân"

Thiện duyên thắng cảnh, tự phô bày.
Du khách nhàn khan mộng tỉnh say,
Trông rõ non đồi, cây ẩn đá
Nhìn xa trời nước, sóng chen mây,
Thương đời nhịp mõ khuyên người tục.
Mến đạo hồi chuông hướng cõi Tây
Nếp sống tâm linh nào tính tuổi,
Niết Bàn sanh tử, thẳng đường ngay.

Năm 1968, Ni Sư Trưởng đã lp d án: Dùng chùa Hi Vân làm "Tòng Lâm cho Ni Chúng B gm có vin Nghiên cu, vin Phiên dch và vin Chuyên tu dành cho Ni chúng, vin Trưởng vin Hoá Đo là Hoà Thượng Thích Thin Hòa, đã chun y và khuyến tn, vin nghiên cu và vin Phiên dch đã hot đng, t năm 1972 đến năm 1975, xut bn đc san "Hoa Đàm" vi nhiu tài liu có giá tr, t năm 1991 đến năm 1997 các sách "Pht Pháp Giáo Lý" được n hành phổ biến trong nước.

Năm 1990, dù tui đã cao (hơn 80) Ni Sư Trưởng vn cn khe mnh, cho xây dng thêm Ging Đưng và Bu Đin Quan Âm.

Bo Đin Quan Âm là công trình kiến trúc vĩ đi và m thut, được khánh thành vào l vía, ngày 19 tháng 2 năm Nhâm Thân (1992).

T tin snh vào Bo Đin Quan Âm tri quanh sân l (ba Bái đường) vi ba bc t thp lên cao, mi sân rng 8x 12m tượng trưng cho Bát chánh đo và Thp nh nhân duyên.

Bo đin cao ln, mái ngói cao và cong như dn sóng, tượng B Tát cao gn 10m, nghi dung hin hòa mang dáng dp ca ph n Vit Nam.

T Bo Đin nhìn ra vách tung bên mt là tm phù điêu trang trí tích truyn B Tát Quan Âm thu phc Ph Đà Sơn, vách tường bên trái là tm phù điêu trang trí tích truyn Đng t Thin Tài bái B Tát Quán Thế Âm, dc theo vách đi lên Bo Đin là 53 bài thơ tóm tt đ 53 ln tham hc Pht Pháp ca Đng T Thin Tài, theo ý chính trong b Nhp Pháp Gii ca B Kinh Hoa Nghiêm.

Ti chùa Hi Vân Ni Sư Trưởng còn thành lp đo Tràng Bát Quan Trai cho hơn 100 cư sĩ đa phương đến tu hc.

Chùa cũng tích cc hot đng trong các t thin xã hi.

Năm 1992 Ni Sư Trưởng giao quyn giám t cho Tỳ Kheo Ni Như Nguyên, Như Bu, Như Lượng, Chùa Hi Vân nm trên sườn núi, nhìn ra bin đông cnh trí non nước xanh tươi, không gian tươi mát thanh tnh, là nơi lý tưởng cho khách hành hương và khách du lch. Vì vy, hng năm có đến hàng ngàn du khách trong và ngoài nước đến viếng l Pht./.

Trích "S Pht Giáo tnh Bà Ra Vũng Tàu" ca GS Nguyn Hin Đc

Comments