Các tài liệu có nội dung về địa lý dưới dạng file

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Xem Tải xuống
Gia Định thành thông chí - Tiểu sử Trịnh Hoài Đức. Mục lục  117k v. 2 01:07, 26 thg 4, 2011 Admin VINACOM Garden
ċ

Xem Tải xuống
Gia Định thành thông chí. Quyển 1: Tinh dã chí (chép về các ngôi sao).  182k v. 2 00:53, 26 thg 4, 2011 Admin VINACOM Garden
ċ

Xem Tải xuống
Gia Định thành thông chí. Quyển II: Sơn Xuyên Chí (Chép về núi sông) [Phần 1]  275k v. 2 01:13, 26 thg 4, 2011 Admin VINACOM Garden
ċ

Xem Tải xuống
Gia Định thành thông chí. Quyển II: Sơn Xuyên Chí (Chép về núi sông) [Phần 2]  357k v. 2 01:13, 26 thg 4, 2011 Admin VINACOM Garden
ċ

Xem Tải xuống
Gia Định thành thông chí. Quyển III: Cương Vực Chí (Chép về bờ cõi)  262k v. 2 01:13, 26 thg 4, 2011 Admin VINACOM Garden
ċ

Xem Tải xuống
Gia Định thành thông chí. Quyển IV: Phong Tục Chí (Chép về phong tục)  238k v. 2 01:13, 26 thg 4, 2011 Admin VINACOM Garden
ċ

Xem Tải xuống
Gia Định thành thông chí. Quyển V: Vật Sản Chí (Chép về sản vật)  290k v. 2 01:13, 26 thg 4, 2011 Admin VINACOM Garden
ċ

Xem Tải xuống
Gia Định thành thông chí. Quyển VI: Thành Trì Chí (Chép về thành trì)  382k v. 2 01:13, 26 thg 4, 2011 Admin VINACOM Garden