Tỉnh thành‎ > ‎

Vĩnh Long

Diện tích: 1.479,1 km²
Dân số: 1.026,5  nghìn người (2010)
Tỉnh lỵ: Thị xã Vĩnh Long
Các huyện: Long Hồ, Mang Thít, Bình Minh, Tam Bình, Trà Ôn, Vũng Liêm, Bình Tân.
Dân tộc: Việt (Kinh), Khmer, Hoa, Gia Rai.


Đến, thấy và cảm nhận:

Ẩm thực

Lịch sử - Giai thoại

Con người

Cảm nhận


Comments