Tỉnh thành‎ > ‎

Tuyên Quang

Diện tích: 5.870,4 km²
Dân số: 728,9 nghìn người (2010)
Tỉnh lỵ: Thành phố Tuyên Quang
Các huyện: Nà Hang, Chiêm Hoá, Hàm Yên, Yên Sơn, Sơn Dương, Lâm Bình.
Dân tộc: Việt (Kinh), Tày, Dao, Sán Chay...

 

Đến, thấy và cảm nhận:
Comments