Tỉnh thành‎ > ‎

Trà Vinh

Diện tích: 2.295,1 km²
Dân số: 1.005,9 nghìn người (2010)
Tỉnh lỵ: Thành phố Trà Vinh.
Các huyện: Càng Long, Cầu Kè, Tiểu Cần, Châu Thành, Trà Cú, Cầu Ngang, Duyên Hải
Dân tộc: Việt (Kinh), Khmer, Hoa, Tày...

 

Đến, thấy và cảm nhận:
Comments