Tỉnh thành‎ > ‎

Thanh Hóa

Diện tích: 11.133,4 km²
Dân số: 3.406,8 nghìn người (2010)
Tỉnh lỵ: Thành phố Thanh Hóa
Các huyện, thị:

  • Thị xã: Sầm Sơn, Bỉm Sơn
  • Huyện: Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Bá Thước, Cẩm Thủy, Lang Chánh, Thạch Thành, Ngọc Lạc, Thường Xuân, Như Xuân, Như Thanh, Vĩnh Lộc, Hà Trung, Nga Sơn, Yên Định, Thọ Xuân, Hậu Lộc, Thiệu Hóa, Hoằng Hóa, Đông Sơn, Triệu Sơn, Quảng Xương, Nông Cống, Tĩnh Gia.
Dân tộc: Việt (Kinh), Mường, Thái, H'Mông, Thổ...

 

Đến, thấy và cảm nhận:

Điểm đến

Du ký

Comments