Tỉnh thành‎ > ‎

Thái Bình

Diện tích: 1.567,4 km²
Dân số: 1.786,3 nghìn người (2010)
Tỉnh lỵ: Thành phố Thái Bình
Các huyện: Hưng Hà, Quỳnh Phụ, Thái Thuỵ, Đông Hưng, Vũ Thư, Kiến Xương, Tiền Hải.
Dân tộc: Việt (Kinh), Thái, Ngái, Tày, Ra Glai.


Đến, thấy và cảm nhận:

Chùa ‎‎(Xưa và nay)‎‎

Comments