Tỉnh thành‎ > ‎

Sóc Trăng

Diện tích: 3.311,8 km²
Dân số: 1.300,8 nghìn người (2010)
Tỉnh lỵ: Thành phố Sóc Trăng
Các huyện: Kế Sách, Mỹ Tú, Mỹ Xuyên, Thạnh Trị, Long Phú, Vĩnh Châu, Cù Lao Dung, Châu Thành, Ngã Năm.
Dân tộc: Việt (Kinh), Khmer, Hoa, Chăm...

 

Đến, thấy và cảm nhận:

Du ký


Comments