Tỉnh thành‎ > ‎

Quảng Nam

Diện tích: 10.438,4 km²
Dân số: 1.425,1 nghìn người (2010)
Tỉnh lỵ: Thành phố Tam Kỳ
Các huyện, thị:

  • Thành phố: Hội An.
  • Huyện: Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên, Nam Giang, Thăng Bình, Quế Sơn, Hiệp Đức, Tiên Phước, Phước Sơn, Núi Thành, BắcTrà My, Nam Trà My, Tây Giang, Đông Giang, Phú Ninh, Nông Sơn.
Dân tộc: Việt (Kinh), Cơ Tu, Xơ Đăng, M’Nông, Co...


Đến, thấy và cảm nhận:

Điểm đến

Du ký

Địa lý - địa danh


Ẩm thực

Lịch sử - Giai thoại

Con người

Cảm nhận


Comments