Tỉnh thành‎ > ‎

Phú Yên

Diện tích: 5.060,6 km²
Dân số: 868,5 nghìn người (2010)
Tỉnh lỵ: Thành phố Tuy Hòa
Đơn vị hành chính:

  • Thị xã : Sông Cầu 
  • Các huyện: Đồng Xuân, Tuy An, Sơn Hòa, Phú Hòa, Tây Hòa, Đông Hòa, Sông Hinh 
Dân tộc: Việt (Kinh), Chăm, Ê Đê, Ba Na.

 

Đến, thấy và cảm nhận:

Điểm đến

Du ký

Comments