Tỉnh thành‎ > ‎

Nam Định

Diện tích: 1.652,5 km²
Dân số: 1.830,0 nghìn người (2010)
Tỉnh lỵ: Thành phố Nam Định
Các huyện: Vụ Bản, Mỹ Lộc, Ý Yên, Nam Trực, Trực Ninh, Xuân Trường, Giao Thủy, Nghĩa Hưng, Hải Hậu.
Dân tộc: Việt (Kinh), Tày, Mường, Hoa...

 

Đến, thấy và cảm nhận:
Comments