Tỉnh thành‎ > ‎

Lạng Sơn

Diện tích: 8.323,8 km²
Dân số: 735,6 nghìn người (2010)
Tỉnh lỵ: Thành phố Lạng Sơn
Các huyện: Tràng Định, Văn Lãng, Văn Quan, Bình Gia, Bắc Sơn, Hữu Lũng, Chi Lăng, Cao Lộc, Lộc Bình, Đình Lập.
Dân tộc: Việt (Kinh), Tày, Dao, Nùng...


Đến, thấy và cảm nhận:

Ẩm thực

Lịch sử - Giai thoại

Con người

Cảm nhận


Comments