Tỉnh thành‎ > ‎

Lai Châu

Diện tích: 9.112,3 km²
Dân số: 382,4 nghìn người (2010).
Tỉnh lỵ: Thị xã Lai Châu
Các huyện: Mường Tè, Tam Đường, Phong Thổ, Sìn Hồ, Than Uyên, Tân Uyên.
Dân tộc: Thái, H'Mông, Việt (Kinh), Giáy, Dao.

 

Đến, thấy và cảm nhận:

Ẩm thực

Lịch sử - Giai thoại

Con người

Cảm nhận


Chùa ‎‎(Xưa và nay)‎‎

Chùa ‎‎(thông tin du lịch)‎‎


Comments