Tỉnh thành‎ > ‎

Kontum

Diện tích: 9.690,5 km²
Dân số: 443,4 nghìn người (2010)
Tỉnh lỵ: Thành phố Kon Tum.
Các huyện: Đắk Glei, Ngọc Hồi, Đắk Tô, Kon Rẫy, Kon Plông, Đắk Hà, Tu Mơ Rông, Sa Thầy.
Dân tộc: Việt (Kinh), Xơ Đăng, Ba Na, Giẻ Triêng, Ra Glai...

 

Đến, thấy và cảm nhận:

Du ký

Tập quán

Ẩm thực

Lịch sử - Giai thoại

Con người

Cảm nhận


Chùa ‎‎(Xưa và nay)‎‎

Chùa ‎‎(thông tin du lịch)‎‎


Comments