Tỉnh thành‎ > ‎

Hưng Yên

Diện tích: 923,5 km²
Dân số : 1.132,3 nghìn người (2010)
Tỉnh lỵ: Thành phố Hưng Yên
Các huyện: Mỹ Hào, Văn Lâm, Yên Mỹ, Khoái Châu, Văn Giang, Ân Thi, Kim Động, Phù Cừ, Tiên Lữ.
Dân tộc: Việt (Kinh), Tày, Nùng, Hoa.


Đến, thấy và cảm nhận:
Comments