Tỉnh thành‎ > ‎

Hòa Bình

Diện tích: 4.595,2 km²
Dân số:
 793,5 nghìn người (2010)
Tỉnh lỵ: Thành phố Hòa Bình
Các huyện:
Đà Bắc, Mai Châu, Kỳ Sơn, Cao Phong, Lương Sơn, Kim Bôi, Tân Lạc, Lạc Sơn, Lạc Thủy, Yên Thủy.
Dân tộc:
Việt (Kinh), Mường, Thái, Tày, Dao...

 

Đến, thấy và cảm nhận:

Chùa ‎‎(Xưa và nay)‎‎

Chùa ‎‎(thông tin du lịch)‎‎


Comments