Tỉnh thành‎ > ‎

Hậu Giang

Diện tích: 1.601,1 km²
Dân số: 758,6 nghìn người (2010)
Tỉnh lỵ: Thành phố Vị Thanh
Các huyện, thị: 

  • Thị xã: Ngã Bảy
  • Huyện:Phụng Hiệp, Vị Thủy, Long Mỹ, Châu Thành A, Châu Thành.
Dân tộc: Việt (Kinh), Khmer, Hoa, Chăm.


Đến, thấy và cảm nhận:

Ẩm thực

Lịch sử - Giai thoại

Con người

Cảm nhận


Comments